Estetik İle İlgili Bazı Spot Bilgiler. Burun Estetiği – Bacak Estetiği…

Burun Estetiği

Burun estetiği ile ilgili bazı spot bilgiler…

– Burnun sanatsal oranları yanında burun ve yüz arasındaki oranların göz önüne alınması, burun estetiğin de idealin yakalanmasını sağlar.
– İyi yapılmış bir burun zaman geçtikce daha iyi olurken, kötü yapılmış bir burun zaman geçtikce daha kötü olur.
– N noktası olarak bilinen burun kökünün derinliği burnun ön planda ya dageri planda olup olmamasını belirler.
– Burun estetiğinde küçük dokunuşlar burnu ya da burnun yüz ile uyumunu bozan kısımlarının değiştirilip, geliştirilmesi ile ilgili işlemlerini içeririr.
– Burnun büyüklüğü ya da küçüklüğünü çevre yapılar belirler.
– Burun sadece profilden ya da cepheden değil, çapraz açıdan üstten, alttan hatta gülerken, konuşurken bile iyi görünmelidir.
– Burun derisinin kalitesi, burun ameliyatının sonucunu doğrudan etkiler.
– Erkek burun estetiği kadın burun estetiğinden farklıdır. Burnun ameliyat olduğunun anlaşılmaması burun estetiğinde en önemli hedef olmalıdır.
– Burun estetiği ne kadar iyi olursa olsun burun delikleri ihmal edilmemelidir. Burun delikleri yandan bakıldığı zaman simetrik ve eşit elips gibi olması gerekirken, önden bakıldığı zaman kanatlarını açmış martı görüntüsüne sahip olmalıdır.
– Burun estetiği ayrıntılarda gizlidir. Burun kanatlarında bile yedi bölüm vardır.
– İyi burun estetiği ile gözler daha güzel ve anlamlı, dudaklar daha dengeli ve orantılı görünür.
– Burun estetiğinde solunum fonksiyonunun korunması en önemli amaçlardan birisi olmalıdır.
– Burun, alın, dudak, çene ucu ve çene altından oluşan beşli yapı değerlendirilmeden ya da uyumlu hale getirilmeden burun estetiği eksik kalacaktır.

Burun estetiği ile ilgili teknik ayrıntıları www.estetikcerrahiburun.com  sitesinde bulabilirsiniz.

MEME ESTETİĞİ

Meme – Gögüs estetiği ile ilgili bazı spot bilgiler…

– Meme şekli ve hacmi ile ilgili trendler zaman içinde bir miktar değişse de günümüz de ideal meme biçimi alfa meme olarak bilinen, memenin üst bölümünde hafif iç bükey, alt bölümünde dış bükey kavis olan şekildir.
– Memenin tabanı ile yüksekliği arasında altın oran bulunmalı. Hatta aynı altın oran meme başının yüksekliği ile meme başını barındıran koyu daire arasında da vardır.
– Meme bilinenin aksine yuvarlak kabartılar şeklinde değildir. Meme yuvarlağı koltuk altına doğru uzanır.
– Ortalama bir bayanda memenin bone ölçüsü C olarak kabul edilir. İnce yapılı bir bayanda B bile ideal olabilirken iri yapılı birinde ideal hacim D olacaktır.
– Bütün çift organlar gibi iki meme arasında da ayna simetrisi yoktur. Küçük asimetriler meme estetiğinin doğasında vardır.
– Güzel meme kavramında göğüs duvarındaki yeri, bedenle uyumu, estetik biçim ve simetri önemlidir.

Meme – Göğüs estetiği ile ilgili teknik ayrıntıları www.memeestetikcerrahi.com sitesinde bulabilirsiniz.

BACAK ESTETİĞİ

Bacak estetiği ile ilgili bazı spot bilgiler…

– İdeal bacak için bazı kas ve kemik çıkıntılarının yumuşak bir şekilde belli olması arzulanır. Bacaklar tüp şeklinde homojen yapılar değildir.
– Alt bacak iç yüzü bacak dışına göre daha az kavisli olmalı.
– Bacağın uzunluğu kişinin boyunun dörtte biri kadar olmalı.
– Bacak çevresinin en fazla olduğu yerin ölçüsü bacak uzunluğunu dörttte üçü kadar olmalı.
Bacak ortasının çevre ölçüsü en geniş yerin yaklaşık yarısı kadar olmalı.
– Bölgesel yağ fazlalığının adı selülit değildir. Doğrusu derideki portakal kabuğu görüntüsünün sellülit olarak adlandırılmasıdır.
– Selülitin evreleri vardır. En hafif evresi çimdik ya da basınç selülitidir.
– Diz bölgesi uyluk ve bacağın geçiş noktasındadır. Bu stratejik konumu nedeniyle ayrı bir önem kazanır.

Bacak estetiği ile ilgili teknik ayrıntıları www.bacakestetigi-bacak.com ve www.bacakestetigi.net sitesinde bulabilirsiniz.

YÜZ GENÇLEŞTİRME

Yüz Gençleştirme ile ilgili bazı spot bilgiler…

– Yüz gençleştirmede minimal invaziv estetik cerrahi özellikle hızla işe dönme ya da hızla aktif olma gibi modern çağın gereklilikleri ile uyum içindedir.
– Modern yüz germe geriye değil, yukarı doğrudur.
– Endoestetik cerrahi yüz gençleştirme, kaş kaldırma, meme büyütme, karın germe başta olmak üzere pek çok amaç için kullanılabilir.
– Endoskopik yüz gençleştirme, üç boyutlu ve dinamik yüz germe olarak bilinir.
– Volümetrik yüz gençleştirme, kayıp olan dokuların yerine konması ilkesine dayanır.
– Doğru teknik ile yapılan kök hücre transferleri yüzün bozulmuş geometrisini düzeltir. Yüzü şekilendirir, yeniden onarımı harekete geçirir ve yapısal destek verir.
– Yaşlılığa bağlı yüz şeklinin değişmesinde asıl rolü yüz iskeleti oynar. Bu nedenle yüz gençleştirmede iskelet gençleştirme esastır.
– Yüz gençleştirmede şablon botoks yerine mimik tasarımı daha doğru ve kişiye özel sonuçlar verir.

Yüz Gençleştirme ile ilgili teknik ayrıntıları www.estetikyuzgenclestirme.com sitesinde bulabilirsiniz.

SorularınızThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.