Dr.Karacalar’ın Kitapları

Burun ve nefes heykeli

İkonoplasti

İkonoplasti

Yeditepe Üniversitesi, Güzel sanatlar fakültesi programı içerisinde, Prof.Dr.Ahmet Karacalar tarafından ders olarak verilen organik sanat ve estetik cerrahi konusunun zaman içerisinde olgunlaşarak ikonoplasti kavramı oluşmuştur. İkonoplasti kavramı sanat ve tıp arasında  yer almış estetik cerrahiyi ifade etmektedir. İkonoplasti kitabı bu kavram ile ilgili bilgileri içeriyor.

http://www.hurriyet.com.tr/estetikte-sanat-donemi-ikonoplasti-17718904

http://formsante.com.tr/guzellik/estetik/3005-estetik-cerrahiye-sanatsal-yaklasim-ikonoplasti.html

http://www.hurriyet.com.tr/anatomi-kader-midir-10466564

Amazonizm,meme ve estetik

Amazonizm, Meme ve Estetik

Bu kitap Amazonlar üzerine çarpıcı tarihsel verilerle başlayıp, Amazonların en tartışmalı özelliklerinden olan bir memeyi yok etme geleneği üzerinde durduktan sonra, memenin tarihsel, sanatsal, kültürel ve estetik boyutlarını inceliyor. Amazonizm günümüzde sadece tarih ve arkeoloji değil, psikoloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat, sanat, sinema ve başta estetik cerrahi olmak üzere tıpla grift bağlantılar içinde olup; tüm bu konuları ele almadan bu fenomeni anlamak ya da anlatmak olası değildir. Bu nedenle kitap, tüm bu disiplinlerden ilgili bilgilerin entegrasyonu ile oluşturulmuştur.

Bu  kitapta Amazonlar ile ilgili sansür, Amazonların meme yok etme ritüellerinin gizemi, Amazonlar ile ilgili saklı gizemi, Amazonlarla ilgili sanat eserlerindeki gizli şifreleri, Amazon-Türk bağlantısını, Amazonların modern dünyadaki bağlantılarını ve kadın gücünü anlatıyorum. İlk kitapta anlattığım ve Amazon estetiği olarak adlandırdığım beden estetiğinde hafif asimetriye dayalı dinamik estetik yanında, Amazon femme fatale çekiciliği ve amazon kadını tanımlamalarına yeni açılımlar da getiriyor. Bu kitap Dr. Karacalar tarafından Journal of Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde yayınlanan “The Amazons and an Analysis  of Breast Mutilation” isimli makaleyi temel alarak yazılmıştır.

 https://journals.lww.com/plasreconsurg/Abstract/2007/03000/The_Amazons_and_an_Analysis_of_Breast_Mutilation.6.aspx

Estetik Cerrahi ve Kül Kedisi Masalı

Ahmet Karacalar bu kitabında bu iletişimi doğru bir şekilde kurmanın yollarını aramış. Hem hekim hem de hasta için yol gösterici bir harita çıkarmış ortaya…
Anlatımında, psikolojiden, edebiyata, mitolojiden felsefeye varana kadar pek çok unsura yer vermiş. Kendinizi bir anda Othello”yu okurken buluyor ve ne olduğunu anlamadan, Babil kulelerine tırmanıyorsunuz, Cengiz Han’dan Sisyphos’a, oradan Dorian Gray’e, Nefertiti’ye ve daha aklınıza gelmeyecek pek çok tanıdık isme ve esere uzanıp dokunuyorsunuz. Biçim ve içeriğin felsefi beraberliğini örnek hastaların somut kimlikleri ve bu hikayelerin soyut anlatımlarıyla bütünleştiriyorsunuz kafanızda…
Evet! Gerçekten de ilginç ve okunmaya değer bir kitap olmuş Ahmet Karacalar’ın bu çalışması… Estetik cerrahiye gerek duyanların ötesinde herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği ve hatta bunun ötesinde sadece entelektüel zenginliği için bile okunmaya değer bir eser çıkmış ortaya. Dünya edebiyatının, kadim hikayelerin ve insan psikolojisinin bu denli sade ve kolay anlaşılır bir derlemesini bulmak kolay değil….

http://vatankitap.gazetevatan.com/haber/kadin_tarihi_icin_bir_milat_estetik_cagi_/1/16970

Amazonlar ve Anaerkinin Çığlığı

Kitaptan bir alıntı “ Onlar anandros (erkeksiz yaşayan), stryganor (erkek avcı- sı), androdamas (erkeğin sahibi), kreobotos (erkeksiz yaşayan), kreobotos (et yiyen), deineira (erkek katili) ve oirpatadır (erkek öldüren). Bütün bunlar ataerkinin adlandırmaları olsa da aykırı- lık vurgusu ön plandadır.

Aslında Kafkas Amazonları için yapılan Sarmatyan tanımla- ması da bir başka aykırılığa işaret eder. Onlar kertenkele suyuyla bebeklerini beslediklerine göre “sauros” kökünden türetilmiş bir ismi hak ederler. Onlar “a-massein”dir (yaklaşılamaz kadın). Ataerkil Grekler bu kadınları barbarlar sınıfına koyarak dışlar- lar. Bu dışlanmışlık, Amazon kelimesinin anlamının merkezinde bulunan aykırılık ile uyum içindedir.

Aykırılık onları en iyi tanımlayan kelimedir. Bütün anlatılan aykırılıkların en şiddetlisi toplumsal değerleri ve aileyi reddeden, kendi oluşum varlığına karşı duran yok edilmiş kötü sağ meme ile analık ve şefkat duygularının temsilcisi, yerinde bırakılmış iyi sol meme arasındaki aykırılıktı.Bu ikilik Hint mitolojisindeki yarı tanrı yarı tanrıça görüntüsüne sahip Ardhanarishwara’yı Amazon kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili açıklamaların çoğunun ortak noktası aykırılıktır. Amazon kelimesinin memesiz anlamına geldiği en fazla kabul edilen görüştür. Bir kadının eril güce ulaşma uğruna kendi temel yaratılış özüne, kadınlığa karşı çıkması ve sembol bir organı yok etmesi ile anneliğe karşı duruşu inanılmaz bir başkaldırıdır. Bu durum aykırılığın en uç noktasıdır ve bir ulusun tanımlanması için yeterince güçlü bir özelliktir. Bu nedenle memesiz yorumu diğer bütün yorumların üzerinde durur. Doğruyu kesin bir şekilde öğreninceye kadar doğru kabul edilmesi gereken bir yorumdur. Buna rağmen diğer yorumlara da göz atmakta fayda var. Çünkü o yorumlar da bu aykırı kadınla- rın duruşunu güçlendirir. Bizanslı Methodios onların, insanların beslenmesine uygun olarak beslenmedikleri vurgusunu yaparken beslenme konusundaki aykırılıklarını öne çıkarır. Onlar ekmek (maza) yemeyip kertenkele ya da yılan yerler.

Onlar anandros (erkeksiz yaşayan), stryganor (erkek avcı- sı), androdamas (erkeğin sahibi), kreobotos (erkeksiz yaşayan), kreobotos (et yiyen), deineira (erkek katili) ve oirpatadır (erkek öldüren). Bütün bunlar ataerkinin adlandırmaları olsa da aykırılık vurgusu ön plandadır.

Bir diğer alıntı 

“ Melanippe, bütün ayrıntılarıyla  karşımdaydı. Dünyada bundan daha iyi durumda olan ayrıntılı başka bir eser yoktu.Başında Frig şapkası, dalgalı siyah şaçları, sakin, büyük gözleri ve sağ memesini açıkta bırakan giysisi ile avını izliyordu”

http://tr.wikipedia.org/wiki/Amazonlar

http://www.radikal.com.tr/kitap/baskaldiran-kadinlar-988900/

http://www.sabah.com.tr/cumartesi/guncel/2009/11/21/tarih_amazonlari_sansurluyor

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.

© 2022 All Rights Reserved.