Dr.Karacalar’ın Kitapları

 

 

ikonoplasti

İkonoplasti kitabında  burun ve nefes heykeli ile fonksiyonel burun estetiği, Safo’nun burun estetiği heykeli ile kusur da güzel olabilir vurgusu,  bacakların gücü adlı heykel ile bacak estetiğinin önemi, baskı altında ki güzellik heykeli ile tek tip güzellik anlayışına karşı duruş, dişiliği hissetme gereksinimi ile meme estetiği, modern kibele ile meme büyütme konusu günümüz doğum yapmış kadının atalarından farklılığı vurgulanan konulardan bazılarıdır. Bu kitap Ahmet Karacalar tarafından geliştirilen İkonoplasti kavramını kendisinin yaptığı  heykeller ile anlatma çabasını sonucu oluşmuştur.

Hürriyet gazetesi “İkonoplasti” yazısı için
http://www.hurriyet.com.tr/magazin/yazarlar/17718904.asp

 

Kitaptan bir sayfa…

İkonoplasti-heykel

 

Amazonlar ve Anaerkinin Çığlığı

amazonlar

Bu ikinci kitapta Amazonlar ile ilgili sansür, Amazonların meme yok etme ritüellerinin gizemi, Amazonlar ile ilgili saklı gizemi, Amazonlarla ilgili sanat eserlerindeki gizli şifreleri, Amazon-Türk bağlantısını, Amazonların modern dünyadaki bağlantılarını ve kadın gücünü anlatıyorum. İlk kitapta anlattığım ve Amazon estetiği olarak adlandırdığım beden estetiğinde hafif asimetriye dayalı dinamik estetik yanında, Amazon femme fatale çekiciliği ve amazon kadını tanımlamalarına yeni açılımlarda getiriyorum.

Bu bilgileri aktarırken araştırma sırasında yaşadıklarımı ve karşılaştığım ilginç hatta gizemli tesadüfleri de kitaba ekledim. Amazonlar ile ilgili araştırmam aslında kendimi de tanıma serüveniydi.

Kitap siparişi için :
http://www.inkilap.com

Kitap hakkında yorum :
Başkaldıran Kadınlar

Berlin Amazonları Sturbucks kafede Berlin tatlısı ile okunmalı yorumu için :
Berlin Tatlısı Yanında Berlin Amazonları

Not: Dr. Karacalar’ın yorumcu ve konsept tasarımcı olarak katıldığı Sky Turk’te üç ay boyunca yayınlanan “ben amazonum” başlıklı estetik ve kadın gücü programının görüntülerini video sitelerinde bulabilirisiniz.

“Amazonlar  ve Anaerkinin  Çığlığı “ kitabından bazı paragraflar….

Termeli savaşçı kadınlar ve Artemis’in savaşçı rahibelerinin birbirleriyle paylaşacakları çok şey vardı. Bunlardan biri savaşçı rahibelerin meme yok etme ritüeliydi ki bir ulusun adlandırılma- sında kullanıldı: AMAZONLAR, yani memesizler.
Bir ulusa ismini veren meme yok etme ritüelinin mantık ve evrimini ortaya çıkarmalıydım. Bir ulus ile özdeşleşmiş bu eylemi anlamadan bu ulusu anlamak mümkün değildi.
Öncelikle şuna emindim. Bu ritüelin ortaya çıkışı tamamen dinseldi. Ancak rahibeler yok ettikleri sağ memelerinin daha iyi yay çekmelerine neden olduğunu fark etmiş olmalıydılar. Çünkü onlar sağlık konusunda donanımlı, iyi eğitimli kadınlar olmala- rının yanı sıra iyi birer savaşçıydılar da.
Meme yok etme ritüeline, savaşçı rahibelerin Amazonlara dönüşmeleriyle birlikte farklı anlamlar yüklenmeye başlandı. Artık aynı zamanda bir cesaret gösterisi, savaşçılığa geçişte son basamaktır. Onların baş kaldırma gücünü, kararlılıklarını ve olağanüstü hırslarını da ifade ediyordu. Bu ritüelle bedenlerine bir yorum da getirmişler, farklı bir ırk olarak öne çıkmışlardı.
Memeyi yok etme amaçları çeşitlenip gelişirken, memeleri- ni yok ederken uyguladıkları yöntemler de değişmiş olmalıydı. Farklı tarihçiler farklı yöntemlerle memelerini yok ettiklerini ya-zıyordu ve bence hepsi doğruydu. Her yazar kendi dönemindeki yok etme tekniğini belirtmiş olmalıydı. Kesme ile başlayan eylem çimdikleme, sararak gelişimini engelleme ya da dağlama ile de- vam etmişti.
Bu gelişim sırasında ataları hekim rahibeler olan bu kadın- ların, memenin büyümesine meme başının altındaki küçük bir tomurcuğun neden olduğu ve çocukluk çağında bu tomurcuğun zarar görmesi ile meme büyümesinin durduğu bilgisine ulaşması zor değildi. Meme yok etme ritüelleri değişirken beden estetikleri de de- ğişti. Kesme döneminde, meme başı olmayan yara izli sağ göğüs- kafesi meme başı olan erkek göğüskafesine benzeyen bir şekle dönüştü. Yeni bedenlerinde yara izi yoktur artık. Asimetrik me- meye sahip bir kadın bedeni yorumu ile karşılaşırız.
Memeyle ilgili önemli çıkarımlar yapmıştım. Bakışlarım gökyüzünde büyüyen aya takıldı. Bir yerlerden olumlu çıkarım- lar yapmak için büyüyen ay döneminde düşüncelere dalmanın iyi bir fırsat olduğunu duymuştum. Belki de yaptığım çıkarımlarda büyüyen ayın olumlu etkisi olmuştu. Amazonlar için kullanılan ay kadınları tanımlamasını ve sonra tanrıçaları Artemis’in Ay Tanrıçası olarak adlandırıldığını hatırladım. Amazonları düşündükçe, basitçe savaşçı kadın topluluğu 13 olarak geçiştirilmemesi gerektiğine inandım. Ataerkil düzen ve değerlerin dünyaya hâkim olduğu bir dönemde, zor doğa koşul- larında erkekler ile olan fiziksel farklılıklarını ortadan kaldırıp onlara karşı durabilmiş bu kadınlar saygıyı hak ediyordu. Savaş- çı rahibelerin katkılarıyla binlerce yıl önce doğal seleksiyonun kurallarını uygulayarak gücünü korumuş bir topluluk olarak hayranlık da uyandırıyordu. Bir savaşçının ancak üç erkeği öl- dürmesi durumunda çocuk sahibi olması ve ancak güçlü olan- ların çoğalmasına izin veren Amazon sistemi ile aynı zamanda kendilerinin kabile dışından seçtiği erkeklerle gen havuzlarını zayıflatmayan eylemleri bu topluluğun ne kadar akıllı olduğunu göstermiyor mu?

Amazon kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili açıklamaların çoğunun ortak noktası aykırılıktır. Amazon kelimesinin memesiz anlamına geldiği en fazla kabul edilen görüştür. Bir kadının eril güce ulaşma uğruna kendi temel yaratılış özüne, kadınlığa karşı çıkması ve sembol bir organı yok etmesi ile anneliğe karşı duruşu inanılmaz bir başkaldırıdır. Bu durum aykırılığın en uç noktası- dır ve bir ulusun tanımlanması için yeterince güçlü bir özelliktir. Bu nedenle memesiz yorumu diğer bütün yorumların üzerinde durur. Doğruyu kesin bir şekilde öğreninceye kadar doğru kabul edilmesi gereken bir yorumdur. Buna rağmen diğer yorumlara da göz atmakta fayda var. Çünkü o yorumlar da bu aykırı kadınla- rın duruşunu güçlendirir. Bizanslı Methodios onların, insanların beslenmesine uygun olarak beslenmedikleri vurgusunu yaparken beslenme konusundaki aykırılıklarını öne çıkarır. Onlar ekmek (maza) yemeyip kertenkele ya da yılan yerler.
Onlar anandros (erkeksiz yaşayan), stryganor (erkek avcı- sı), androdamas (erkeğin sahibi), kreobotos (erkeksiz yaşayan), kreobotos (et yiyen), deineira (erkek katili) ve oirpatadır (erkek öldüren). Bütün bunlar ataerkinin adlandırmaları olsa da aykırı- lık vurgusu ön plandadır.
Aslında Kafkas Amazonları için yapılan Sarmatyan tanımla- ması da bir başka aykırılığa işaret eder. Onlar kertenkele suyuyla bebeklerini beslediklerine göre “sauros” kökünden türetilmiş bir ismi hak ederler. Onlar “a-massein”dir (yaklaşılamaz kadın). Ataerkil Grekler bu kadınları barbarlar sınıfına koyarak dışlar- lar. Bu dışlanmışlık, Amazon kelimesinin anlamının merkezinde bulunan aykırılık ile uyum içindedir.
Aykırılık onları en iyi tanımlayan kelimedir. Bütün anlatılan aykırılıkların en şiddetlisi toplumsal değerleri ve aileyi reddeden, kendi oluşum varlığına karşı duran yok edilmiş kötü sağ meme ile analık ve şefkat duygularının temsilcisi, yerinde bırakılmış iyi sol meme arasındaki aykırılıktı. Bu ikilik Hint mitolojisindeki yarı tanrı yarı tanrıça görüntüsüne sahip Ardhanarishwara’yı Amazon kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili açıklamaların çoğunun ortak noktası aykırılıktır. Amazon kelimesinin memesiz anlamına geldiği en fazla kabul edilen görüştür. Bir kadının eril güce ulaşma uğruna kendi temel yaratılış özüne, kadınlığa karşı çıkması ve sembol bir organı yok etmesi ile anneliğe karşı duruşu inanılmaz bir başkaldırıdır. Bu durum aykırılığın en uç noktası- dır ve bir ulusun tanımlanması için yeterince güçlü bir özelliktir. Bu nedenle memesiz yorumu diğer bütün yorumların üzerinde durur. Doğruyu kesin bir şekilde öğreninceye kadar doğru kabul edilmesi gereken bir yorumdur. Buna rağmen diğer yorumlara da göz atmakta fayda var. Çünkü o yorumlar da bu aykırı kadınla- rın duruşunu güçlendirir. Bizanslı Methodios onların, insanların beslenmesine uygun olarak beslenmedikleri vurgusunu yaparken beslenme konusundaki aykırılıklarını öne çıkarır. Onlar ekmek (maza) yemeyip kertenkele ya da yılan yerler.
Onlar anandros (erkeksiz yaşayan), stryganor (erkek avcı- sı), androdamas (erkeğin sahibi), kreobotos (erkeksiz yaşayan), kreobotos (et yiyen), deineira (erkek katili) ve oirpatadır (erkek öldüren). Bütün bunlar ataerkinin adlandırmaları olsa da aykırı- lık vurgusu ön plandadır.
Aslında Kafkas Amazonları için yapılan Sarmatyan tanımla- ması da bir başka aykırılığa işaret eder. Onlar kertenkele suyuy- la bebeklerini beslediklerine göre “sauros” kökünden türetilmiş bir ismi hak ederler. Onlar “a-massein”dir (yaklaşılamaz kadın). Ataerkil Grekler bu kadınları barbarlar sınıfına koyarak dışlar- lar. Bu dışlanmışlık, Amazon kelimesinin anlamının merkezinde bulunan aykırılık ile uyum içindedir. Aykırılık onları en iyi tanımlayan kelimedir. Bütün anlatılan aykırılıkların en şiddetlisi toplumsal değerleri ve aileyi reddeden, kendi oluşum varlığına karşı duran yok edilmiş kötü sağ meme ile analık ve şefkat duygularının temsilcisi, yerinde bırakılmış iyi sol meme arasındaki aykırılıktı. Bu ikilik Hint mitolojisindeki yarı tanrı yarı tanrıça görüntüsüne sahip Ardhanarishwara’yı

Strabon’un Tersine Dönmüş Dünyası…

Bu tanımlamayı en iyi Strabon’un cümlelerinde hissederiz. Strabon’a göre, “Amazonlar hakkında aynı öyküler söylenir durur. Kim kadından bir orduya inanır, kim bir şehir ya da kabile- nin erkeksiz idare edilebileceğine inanır ve sadece idare etmekle kalınmayıp diğer insanların yurtlarına da akınlar yapabileceğine, sadece kendilerine yakın olanlara değil, Ionya kadar uzaklara ilerleyeceğine ve hatta denizi geçip Atina’ya sefer düzenleyeceğine inanır. Bunun için o zamanın erkekleri kadınlardı ve kadınları da erkeklerdi demek gerekir.”
Efsanevi Bellerophon ile ilgili öykünün Amazonlarla olan savaş bölümünde onlardan erkeğe eşdeğer olarak bahsedilmesi de önemlidir.

Wikipedia: http://tr.wikipedia.org/wiki/Amazonlar

Amazonizm, Meme ve Estetik

Bu kitap Amazonlar üzerine çarpıcı tarihsel verilerle başlayıp, Amazonların en tartışmalı özelliklerinden olan bir memeyi yok etme geleneği üzerinde durduktan sonra, memenin tarihsel, sanatsal, kültürel ve estetik boyutlarını inceliyor. Amazonizm günümüzde sadece tarih ve arkeoloji değil, psikoloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat, sanat, sinema ve başta estetik cerrahi olmak üzere tıpla grift bağlantılar içinde olup; tüm bu konuları ele almadan bu fenomeni anlamak ya da anlatmak olası değildir. Bu nedenle kitap, tüm bu disiplinlerden ilgili bilgilerin entegrasyonu ile oluşturulmuştur.

Kitap siparişi için :
http://www.bicaklar.com.tr

Estetik Cerrahi ve Külkedisi Masalı

estetik-cerrahi-ve-kulkedisi-masali20130201014551

Estetik cerrahi kadınların talepleri ve beklentileri sayesinde değişiyor ve gelişiyor. Binlerce yıldır devam eden kadının daha güzel olma ve genç kalma amaçlarının tamamen karşılanabileceği bir döneme giriyoruz. Estetik Çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönem, kadın tarihi için bir milattır.

Kitap siparişi için :
http://www.idefix.com

 

Son çıkan kitap, Lipödem ve Tedavisi

 

(Arka kapak yazısı)

“Bacaklar bütünsel güzelliğin başlangıç noktasıdır.”

 

Kadınlarda kalın bacaklar çoğunlukla lipödem’e bağlıdır. Lipödem süreğen bir yağ dokusu hastalığıdır ama aynı zamanda bir estetik sorundur. Kalori alımından bağımsız ve diyet ile spora çok az yanıt verir; cerrahi müdahale kaçınılmazdır.

Prof. Dr. Ahmet Karacalar tıp yazının da bir ilki gerçekleştirmek üzere kaleme aldığı Lipödem ve Tedavisi kitabında lipödem hastalarının sağlıklı ve estetik bir görünüm kazanmaları için kendisinin yarattığı ve adını koyduğu superdry4d liposuction yöntemini ve sürecini tanıtıyor.

Kitapta neyin lipödem olup olmadığından hastalığın tanılama aşamalarına, tedavi yöntemlerinden operasyon sonrası sürecin seyrine dair pek çok bilgi paylaşılmakta, bir başucu rehberi sunulmakta.

Hekim hasta diyaloguna ve tedavi sürecinde hastaların tepkilerine, yanıtlarına ve deneyimlerine büyük önem veren Karacalar, kendi kendisinin doktoru olmasını önerdiği hastalarına,  kişiye özel tedavi yöntemini benimsemekte ve bunun örneklerini vermekte.

“Taşın içinde saklı meleği gördüm ve onu serbest bırakıncaya kadar taşı kazıdım,” diyor ünlü heykeltıraş Michalengelo. Bacaklardaki fazlalıkları yontup çirkinlik içindeki güzelliği çıkarmak da benzer bir bakış açısı gerektiriyor.”

 

SorularınızThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.