Kök Hücre İle Yüz Gençleştirme

Yüzlerce trilyon hücre insan bedenini oluşturuyor. Bunların arasında kök hücreler çok özel bir yere sahip. Bulunduğu yerde ki sağlıklı hücrelere dönüşebildikleri gibi, hasarlı hücrelerin yerlerine de geçebiliyorlar.

Kök hücre ile doğal yüz germe yüzün yaşlanan dokuların tamiri esasına dayanır. İşlem üç basamaktan oluşur.

kok_hücre1. Kök hücre elde etme basamağı: Bu  özel hücreler için en iyi kaynak   yağ dokusu. Bir aferez işlemi ile 1-2 saat içinde  bu hücreler yağ dokusundan ayrılır. Eğer kişi ileri yaş ise hücre kültürü de gerekebilir. Burada ki önemli nokta kullanılacak kök hücrelerin gerçekliği, sayısı ve kalitesidir. Başta PRP olmak üzere kök hücre olarak  sunulan bazı yöntemler konusunda dikkatli olmak gerekir.

2. Uygulama tekniği: Uygulama kısmı kök hücrenin kendisi kadar önemlidir. Yüzün oranlarını, önceliklerini ve anatomisini göz önünde tutarak yapılmalıdır. Yüzün ihtiyaç haritası çıkartılır ve buna gore doz ve karışımlar belirlenir. Uygulama şekli yüze yapılan dolgulardan oldukça farklıdır. Bütün yüze, boyna ve dekolteye  uygulanabilir. İşlem süresi yaklaşık 1-1.5 saattir. Lokal anestezi altında yapılabilir. Hastane de kalış ya da dikiş gerektirmez.

3. Uyandırma işlemleri: Yapılan kök hücreleri uyandırmak ve yönlendirmek için başta growth faktörler olmak üzere ek işlemlerin yapıldığı sonraki  basamaklar.

Bütün bu basamaklardan sonra tüm yüzde belirli  derecede doğal yüz germe sağlanmış olacaktır. Kök hücre ile yüz gençleştirme özellikle yağ kökenli kök hücrenin yüzü koruma süresi yaklaşık 5 yıl olarak bilinmektedir.

Kök hücrelerin enjekte edildiği yeri onarması

Bir yerde yaralanma olduğu zaman Kemokin adlı kimyasal maddeler açığa çıkar. Kök hücreler üzerinde resöptör dediğimiz algılayıcılar bu maddeye hassastır. Kemokini algılayan kök hücreler hızla hasar yerine gidip onarımı başlatır.

Kök hücre ile gençleştirme işlemlerinin tekrarı
Bunun bir sınırı yok. Kök hücre sayısı ve kalitesi ne kadar fazlaysa uzun aralıkla bu tedaviyi tekrarlamak gerekli. Yönteme göre 1-5 yıl arası tekrarlar uygundur. Yöntem kolay ve güvenli olduğu için kolayca tekrarlanabilir.

Kök hücre tedavisinin geçmişi

Kök hücre tedavisinin sağlık alanında kullanımı eskilere dayanıyor. Yaklaşık 50 yıl once başlanan kemik iliği transeferi aslında kök hücre transferi. Kemik iliği en zengin kök hücre kaynağı olarak bilinirdi. Nisbeten yeni olan ise yağ dokusu kökenli kök hücrelerin değerinin bilinmesi. Kemik iliğinden elde edilmesi daha zor olan kök hücreler yağ dokusundan kolayca ve nerdeyse aynı miktarda kemik iliğinin 1000 katı kadar elde edilmeye başlandı. Belkide daha ilginci çok daha uzun yıllar önceye dayanan yağ enjeksiyonları ile estetik cerrahlar kök hücre de veriyorlardı. Ancak verilen hücrelerin kök hücre olduğu ve bunun değeri son yıllarda anlaşıldı. Yeni çalışmalarda yöntemin değerini daha da ortaya çıkarıyor. Kök hücre ile yüz gençleştirme işlemi önceleri bölgesel yapılırken şimdi bütün yüz, boyun ve dekolteyi içerecek şekilde kapsamlı olabilmektedir.

Kök hücreler ile yüzde şekillendirme

Yüz ve beden gençleştirmede estetik cerrahın doğru bakış açısı olmadan kök hücreyle gençleştirme yöntemi yeterli sonuç vermez….
Kök hücreler onarım yeteneği yüksek, akıllı hücrelerdir. Ancak yüzün oranlarının oluşturulması, yüze form verilmesi ve uyum gibi konularda bir estetik cerrahın bakış açısı gereklidir. Estetik cerrah yüz ve bedenin gereksinimlerini, zayıf noktalarını ve stratejik alanları göz önünde bulundurarak bir plan yapar. Bu sanatsal yaklaşım olmadan kök hücre enjeksiyonu yapıldığında yüzde denge ve oran sorunları yanında doğallıkta zarar görür. Kök hücre ile yüz gençleştirmenin önemli basamaklarından  birisi yüzde ki bozulmuş oranların tamiridir.

Plastik cerrahinin bir dalı olarak hızla gelişen doku mühendisliği

Doku mühendisliği estetik cerrahinin bir dalı olarak hızla gelişiyor. Yaşlanma dahil olmak üzere hasarlı ya da eksik dokuların laboratuvar destekli ve üç boyutlu olarak onarımını da sağlayan bu yöntemler gelecek için oldukça umut veriyor. Şu an için yüksek maaliyetli işlemler olması nedeniyle ilk seçenek olarak görünmese de önümüzdeki yıllarda kullanımı artacaktır.

Yağ dokusunun gençleşme işlemlerinde ki yeri
Yağ dokusu doğru yerde ve miktarda olduğu sürece gençlik ve sağlık verir. Bir bakıma “bir dirhem et bin ayıp örter” sözlerinin karşılığıdır. Ne yazık ki son yıllarda ki trendler özellikle bayanlarda olabildiğince yağ dokusundan kurtulmaktır. Bu olumsuz eğilim kadınlarda prematür yaşlanma ve feminizasyonun kaybı gibi sorunlara götürüyor. Yağ dokusu en zengin ve kolay kök hücre kaynağıdır. 150 cc yağda 1 milyon uykuda kök hücre yer alır. Aynı miktarda ki kemik iliğinin 1000 katı kadar kök hücre bulunur.

 

Kök hücre uygulamalarında cinsiyet

Kök hücre uygulamalarının etkileri  (yağdan elde edilen )   ileri yaş gurubunda ( 60 ve üzeri )  daha belirgindir.  Orta yaş grubunda ise kadınların cilt yapılarında daha erken bozulma, volüm vererek gençleştirmeye feminen yapının uygunluğu nedeniyle kadınlar için uygun olsa da erkeklerde daha düşük  etki gözlemekteyiz.

Yüz Gençleştirme makalemizi inceleyerek daha fazla bilgi edine bilirsiniz.