Lipödem için sporun yeri nedir ?

Yazar: Ahmet Karacalar

Sporun lipödem tedavisinde yeri yoktur. Ancak yavaşlatılması ve sorunların azaltılmasında yeri vardır.Ancak lipödem için her spor uygun değildir. Eklemler zorlanmamalı. Özellikle yatay sporlar dediğimiz yüzme önemlidir. Bir grup lipödem hastasında kollajen üretimi sorunlu olduğu için, sakatlanmalar kolay olur.Kas gücü bir grup lipödemde genetik olarak zayıftır. Kss gücünü arttıran tonik eksersizler tavsiye edilir.