Mikrofat ve Nanofat ile Yüz Gençleştirme

Mikrofat ve Nanofat ile yüz gençleştirme 

2001 yılında yağ hücrelerinin çok önemli bir kök hücre kaynağı olduğu saptandı.  O yıla kadar yapılan ve etkili olan yağ hücre transferleri bu gelişmenin ardından değişmeye başladı. Yağ hücreleri kök hücrece zenginleştirilerek verilmesi etki süresini uzatırken tamir gücünü de artırdı. Kemik iliğinden elde edilmesi daha zor olan kök hücreler yağ dokusu içinde bol miktarda bulunuyordu. Yağ dokusundan elde edilen yağ enjeksiyonu olarak bilinen yöntem giderek yaygınlaştı. Zaman içinde yağ dokusundan elde edilen karışımlar değişmeye ve daha incelmeye başladı.
 Yağdan elde edilen mikrofat yağ enjeksiyonu özellikle yüz gençleştirmede yüzün genelinde oranları sağlamada, volumetrik yüz germede, doku kalitesini arttırmada etkili oluyor.  Ancak cildin en üst tabakası, göz çevresi, boyun ve üst dudak gibi bölgelerde uygulama yetersiz kalıyor. Yağ dokusundan elde edilen, inceliği ve etki düzeyi nedeniyle nanofat olarak adlandırılan uygulamalar önem kazanmaya başladı.
Nanofat uygulamasının etkileri 1-3 ay arası başlıyor. Cildi canlandırıcı, lekelerin azaltılması ve germe etkileri vardır. Çok ince iğnelerle cildin üst tabaka kırışıklıklarına, hasar görmüş, incelmiş ve kalitesi azalmış her deri bölümüne, göz kapağı derisine, boyun derisine enjekte ediliyor.
Bilimsel çalışmalar nanofat içerisinde yağ hücresinin kalmadığını ve temel olarak kök hücreden oluştuğunu göstermiştir. Nanofat içerisinde bulunan sitokin adı verilen maddenin growth faktör açığa çıkmasına neden olan bir süreci başlattığı ve bununda hasarlı dokunun tamiri için önemli olduğunu göstermiştir.

Kişide hacim kaybı varsa kök hücreden zengin mikrofat yöntemi ile birlikte kullanılması uygundur. Yüz germe gibi operasyonlara da eklenebilir. Gençleştirme işlemlerinde bütünü bozmamak için her tabakaya yönelik işlemlerin eklenmesinde yarar var.

 Nanofat yağ dokusundan elde edilen bir ürün olsa da verici alana göre içeriği değişmektedir. Özellikle göbek deliği çevresi, diz içi, bacak içi ve diyete dirençli bölgelerden elde edilen nanofat solusyonun içinde kök hücre miktarı daha fazla olacaktır. Yaş arttıkça solusyon içeriği fakirleşeceğinden bu karışımı zenginleştirecek growth faktör ya da kök hücre eklemeleri yapılabilir.
KAYNAKÇA
Koh KS, Oh TS, Kim H, Chung IW, Lee KW, Lee HB, Park EJ, Jung JS, Shin IS, Ra JC, Choi JW.
Ann Plast Surg. 2012 Sep;69(3):331-7. doi: 10.1097/SAP.0b013e31826239f0.
Sautereau N, Daumas A, Truillet R, Jouve E, Magalon J, Veran J, Casanova D, Frances Y, Magalon G, Granel B.
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Mar 22;4(3):e660. doi: 10.1097/GOX.0000000000000621.
Tonnard P, Verpaele A, Peeters G, Hamdi M, Cornelissen M, Declercq H.
Plast Reconstr Surg. 2013 Oct;132(4):1017-26. doi: 10.1097/PRS.0b013e31829fe1b0.
PMID: 23783059
Tonnard P, Verpaele A, Peeters G, Hamdi M, Cornelissen M, Declercq H.
Plast Reconstr Surg. 2013 Oct;132(4):1017-26. doi: 10.1097/PRS.0b013e31829fe1b0.
PMID: 23783059

SorularınızThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.