Perikondrial Burun Estetiği
  • Karacalar A. ve ark. A perichondrial flap for functional purposes in rhinoplasty.Aesthetic Plast Surg. 2005:29,256-60

Sorularınız