Meme Dikleştirme ( Göğüs ) Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Meme Dikleştirme ( Göğüs Dikleştirme)    

Lolipop meme dikleştirme yönteminin avantajları nelerdir ?

Özellikle çapa ya da ters T tekniğine göre doku travması çok daha az oluşur. Bu nedenle iyileşme çabuktur. Bu teknikle sadece dikleştirme değil küçültme de yapmak mümkündür. Sarkan dokuları ortadan kaldırdığı için uzun ömürlü bir yöntem olarak kabul edilir. Meme projeksiyonunu sağlama da etkili. Dikleştirme lokal-sedasyon anestezi altında yapılabilir. Deriye yük binmediği için genellikle kalan iz çok daha az oluyor.

Kök hücre yağ ile meme dikleştirme nasıl yapılıyor ?

Özellikle hacim kaybına bağlı yalancı meme sarkmalarında kişinin kendi yağından hazırlanan solusyonun verilmesi ile memenin kaldırılması mümkündür. Meme de yağın tutma yüzdesi düşük olduğu için kök hücre ile zenginleştirmek tutma yüzdesi ve kalıcılığı arttıracaktır. Bu yöntemde hücre karışımı meme kas üstüne ve meme çevresine yapılır.

Protezli meme dikleştirme nedir ?

Normalde protez meme dikleştirme için kullanılmaz. Kullanıldığı zaman dörtlü meme görüntüsü verir. Protezli meme dikleştirme ancak yalancı sarkmalarda kullanılabilir. Tek başına meme dikleştirme işlemi sadece memeyi şekillendirir ve meme ile meme altı kıvrımı arasında ki ilişkiyi düzenler. Özellikle küçük sarkık memelerde ya da kişinin ek hacim istediği durumlarda silikon protez koymak gerekir. Protezli meme dikleştirme işlemi sadece meme dikleştirmeye göre daha karmaşıktır. İşlem sırasında terzilerin pens alma olarak adlandırdığı ve giyimi bedene oturtmak için kullandığı tekniğe benzer bir teknik kullanılır.

Memenin formunu zaman içinde bozan faktörler nelerdir ?

Hamilelik, emzirme, kilo alıp vermeler, yaşlanma, yerçekimi ve soyaçekim bunlar arasında ön planda.

Meme kelimesi mi doğru göğüs kelimesi mi ?

Meme kelimesi doğrudur. Meme kelimesi memeliler adı verilen büyük bir familyayı temsil eder. Diğer türlü göğüslüler olurdu. Göğüs memenin oturduğu kafesin adıdır. Ne yazık ki yanlış bir şekilde göğüs kelimesi kullanılıyor. Bu nedenle meme dikleştirme doğru olacaktır. Göğüs dikleştirme bir bakıma göğüs kafesi ve akciğerler ile ilgilenen göğüs cerrahisi alanında bir açıklama gibi görünüyor.

Meme sarkması nasıl gerçekleşir ?

Öncelikle bahsedilen yerçekimi sarkma sürecinde belirleyici değildir, yerçekimi sarkmanın yönünü belirleyen bir faktördür. Sonuçta yirmili yaşlarda da yerçekimi etkilidir, ellili yaşlarda da. Fakat yirmili yaşlarda sarkmaya çok daha az görürüz. Memenin Cooper bağı adı verilen bağları vardır. Bu bağlar ile meme dokusu göğüs kafesine asılır. Zaman içine bu bağ zayıflamaya başlar ve meme içi dokusu deri üzerinde baskı oluşturur. Meme içi ağırlığın artması ( özellikle hamilelik döneminde meme hacim artışı gibi ) deriye olan baskıyı arttırır. Elastik, kaliteli deri bu baskıya bir süre karşı koyabilir. Aşırı güneşlenme, cilt kuruluğu, hormonal faktörler ve yaş ile deri kalitesi bozulup, elastikliğini kaybeder. Özellikle çatlakların olduğu deriler bu konuda daha şanssızdır. Elastikliğini kaybeden deri ve Cooper bağlarının giderek daha çok gevşemesi ile sarkma oluşur. Memeyi tutan yapılar ile aşağı iten yapılar arasında ki denge çok önemlidir. Bu denge iten yapılar lehine bozuldukça, sarkma daha çok oluşur.

Memenin sarkan yapıları nelerdir ?

Meme bezi, yağ dokusu ve deri birlikte sarkar. Sarkma sırasında memeyi göğüs kasına tutan askılar gevşer ve uzar. Eski özelliklerini kaybettikleri için operasyon olmadan tekrar eski haline dönmez.

Göğüs kası çalıştırarak meme dikleştirme olur mu ?

Meme ligaman denilen askı bağlarla göğüs kafesine bağlantılı durumdadır. Çalışma ile bu bağlar güçlenmez. Ancak göğüs kasının aşırı çalıştırılması üst tarafta dolgunluk verebilir. Bu kasa bağlı olacaktır.

Meme sarkmasını engellemek için neler yapılabilir ?

Yaşam içinde olan bazı doğal olaylarlar kaçınmak pek mümkün değil. Hamilelik, emzirme gibi. Ancak kilo dalgalanmalarından kaçınmak ve spor meme sarkmasını geciktirecektir. Onun dışında meme derisinin güneşten hasar görmesi engellenebilir. Güneş hasarlı meme derisi memenin sarkmasını hızlandırır.

Meme dikleştirme de cerrahi yaklaşım nasıl ?

Meme dikleştirme dolgunlaştırarak dikleştirme, küçülterek dikleştirme, ve yaklaşık aynı hacmi koruyarak dikleştirme şeklinde yaklaşımlar var. Bu yaklaşımların hangisinin seçileceği memenin sorunu ve kişinin taleplerine göre belirlenir.

Meme dikleştirme ile küçültme istenirse işlem değişiyor mu ?

Meme dikleştirme ve meme küçültme tekniği birbirine benzer tekikler. Sadece dikleştirme istenirse sarkan deri hariç olabildiğince bütün dokular korunur. Küçültme istenirse özellikle sarkan yerdeki meme dokusu, yağ ve deri çıkartılır.

Meme dikleştirme de 21 cm kuralı nedir ?

Meme başı ile boyun alt V çentiği arasında ki mesafenin olması gerekli uzunluğudur. Bu uzunluk standart bir beden için olup kişinin boy ve göğüs kafesi uzunluğuna göre 18-22 cm arası değişebiliyor.

Meme dikleştirme sırasında çatlaklardan kurtulabilir miyim ?

Eğer çatlaklar çıkartılacak deri içinde yer alıyor ise bir kısmı gidecektir.

Yarım ay meme dikleştirme nedir ?

Yarım ay meme dikleştirme hafif asimetrilerde ya da meme protezi sonrası en fazla 1 cm kadar dikleştirme gerektiren memelerde tercih edilen bir yöntemdir. Meme başı üst yarısından yapılır.

Snoopy dog görüntüsü nedir ?

Charli Brown adlı komik karakterin köpeği olan Snoopy’nin burun şekline benzediği için batı popüler kültüründe kullanılan bir terimdir. Bu görüntü meme büyütme ile birlikte meme dikleştirme yapılmaz ise oluşabilecek sorunlardan birisidir. Düzeltmek için memeyi dikleştirmek ve /veya protez tipini değiştirmek gerekir.

Meme dikleştirme de mükemmel simetri nedir ?

Memelerin yaklaşık birbirine benzemesi meme için mükemmel simetri kabul edilir. Pek çok faktör memelerin kitap sayfası gibi simetrik olmasını engeller. Bu nedenle birbirine benzer olması meme için idealdir.

Dunat tekniği nedir ?

Dunat adında hamur tatlısına benzer şekilde meme başı etrafından yapıldığı için bu isim verilmiştir. 1-2 cm kaldırma gerektiğinde işe yarar. Bu teknikte iz meme başı etrafında kalacaktır. Ancak meme başı çevresi gerginlik izi kalmaması için başlangıçta torba ağzı şeklinde dikmek gerekir.

2 cm den fazla dikleştirme gerekeceği zaman meme dikleştirme nasıl yapılır?

Bu durumda lolipop tekniği tercih edilir. Bıraktığı iz lolipopa benzediği için bu adlandırma yapılmıştır. Meme dikleştirme de kalan ize göre isimlendirme yaklaşımı vardır. Sadece meme başı dunat, T şeklinde izi bırakan ise çapa tekniği gibi.

Meme dikleştirme de meme duyarlılığı ve süt verme konusu nasıldır ?

Meme başının alttaki meme dokusundn ayrılmadığı ve memeye travmanın az olduğu tekniklere süt verme ve emzirme mümkün. Meme duyarlılığı da oldukça korunur. Lolipop tekniğinde meme başı yerinden ayrılmadığı ve siniri-damarı olan bir dokuya ilişik vaziyette ideal yerine taşındığı için duyarlılık yüksek oranda korunur.

Meme dikleştirme sonrası sosyal hayata dönüş nasıldır ?

Genellikle günübirlik işlemler olup. Sporcu sütyeni ile hasta evine gider. Ertesi gün dışarı çıkabilir. İş hayatına dönüş genellikle 3-4 günü alır.

Lolipop meme dikleştirme tekniği yeni bir teknik midir ?

Prensip olarak yeni bir teknik değildir, sürekli gelişerek modern bir yöntem olarak güncel olmuştur. Şu anda sadece meme dikleştirme ve hatta meme küçültme işlemleri arasında ön plandadır. Yeni olarak sunulan pek çok meme dikleştirme tekniği bu tekniğin küçük değişiklik geçirmiş halidir.

Ters T ya da çapa tekniği nedir ?

Aşırı sarkık ya da aşırı sarkık ve büyük memelerde kullanılan meme ortasına ek olarak meme altında da izin olduğu bir yöntemdir.

Meme dikleştirmeden önce mamografi çektirmek gerekli mi?

40 yaş üzeri ve özellikle ailesinde kanser öyküsü olanlarda önerilir. Estetik işlemden önce meme de meme başı iltihabı gibi sorunlar dahil hiç bir hastalık olmamalıdır.

Meme dikleştirmeden sonra nasıl hissedeceğim ?

Zorlanma, eğilme, ağır kaldırma gibi zorlayıcı eksersizlerden kaçınmak gereki. Bu süre 4 hafta kadardır. Bu tür eylemler tansiyonu yükselterek kanama ve şişme yapabilir. En az 4 hafta memeye baskı olmaması gerekli. Meme üzeri yatma gibi..

Meme dikleştirme sonrası sütyen korse kullanımı nasıldır ?

6 hafta kadar önerilir. Memenin hareketinin engellenmesi ve düzgün iyileşme için bu gerekli. İyileşme sırasında yeni işlem yapılmış meme üzerinde baskı yapan sütyen bantları iyileşmeye zarar verir.

Ameliyatsız meme dikleştirme nedir ?

Meme kasına yapılan botoks enjeksiyonları, meme iple askılama gibi yöntemler ile çok geçici ve hafif kaldırmalar mümkün.

Yağlanmaya bağlı meme sarkmalarında ameliyatsız dikleştirme mümkün mü ?

Liposuction, lazer liposuction ya da VASER 4 D kullanarak memeyi şekillendirmek ve dikleştirme mümkündür. Bu işlem için meme deri kalitesi iyi nisbeten genç hastalar tercih edilir.

Meme dikleştirme sırasında meme küçültme de oluyor mu ?

Meme dikleştirme ve meme küçültme kavramları sıklıkla iç içe geçer. Dikleştirilen memede çok az da olsa hacim kaybı olur. Bu özellikle fazla derinin çıkartılması ile oluşur. Bir kişi de hem sarkma hem büyüklük sıklıkla aynı anda olur. Bunun en büyük nedeni meme içi ağırlığın sarkmaya neden olan ve hızlandıran faktörlerden olmasıdır. Standart birinde meme ağırlığı yaklaşık 500 gr dır. 300 gr a kadar olan ek ağırlıkla hafif büyük sınıfına girer. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı vardır. Sarkmış bir meme de özellikle 3. derece ve sonrasında hafifi meme büyüklüğü bile boyna ve omuzlara binen yükü attırdığı için fonksiyonel sorunlara neden olur. Aşırı sarkmış memeye sahip olan bayanlar sıklıkla boyun ve sırt ağrılarından şikayet ederler.

Meme küçültme genellikle sağlık için yapılıyor, meme dikleştirmede de benzer bir durum var mı ?

Meme dikleştirme daha çok estetik gibi görünse de meme altı ekzema, hijyen sorunları, renk değişikliği yanısıra boyna bindirdiği yüke ile sağlık için estetik sınıfına girebilir. Özellikle 3. derece ve daha ciddi sorunlar bu sınıfa girer.

Meme dikleştirme işlemi kimlere uygun değildir ?

Aşırı sigara içen, kan sulandırıcı kullanan ya da diabetik kişilerde özellikle meme başı beslenme sorunları yaşanabileceği için, yapılmamalıdır.

Meme Dikleştirme ve Göğüs Dikleştirme ile alakalı makalemiz umarız aklınızdaki bir çok soruya cevap olmuştur. Web sitemiz de konu ile alakalı daha bir çok makale bulabilirsiniz. Lütfen bize sorularınızı yöneltmekten çekinmeyiniz.

Lolipop-meme-diklestirme

Meme sarkıklığı meme başının durumuna göre saptanır. Meme başının düzeyinin meme altı kıvrımının altında olmaması gerekir. Yalancı sarkma olarak adlandırılan bir meme şekil sorunu daha vardır. Burada meme başı altı dokusu fazla ve aşağıdadır. Meme dikleştirme de . derinin fazlalığına göre uygun bir teknik seçilir. Genellikle az izli lolipop tekniği tercih edilir. Meme hacminin azalmasına bağlı sarkmalarda; meme protezi ya da yağ hücresi enjeksiyonları ile hacim eklenmesi dikleştirme yöntemleri arasındadır. Askı ile meme dikleştirme yöntemleri çok hızlı bir şekilde geri döner.

Meme dikleştirmede kullanılan lolipop tekniğinin güzel bir form oluşturması, hızlı iyileşme ve daha az iz kalması gibi avantajları vardır. Meme dikleştirme baze microfat yağ enjeksiyonu ile kombine edilebilmektedir. Berilen yağların bir miktarı erisede kalan miktar dikleştirme sonucunu daha iyi hale getirmektedir.

Lolipop-meme